DMSBZT Maribor

Vabljeni člani

E-pošta natisni PDF

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede

Hilda Rezar, mag. zdr. nege

pomočnica direktorja UKC za področje zdravstvene nege

KOVAČIČ Ladislava, dipl. m.s.

Glavna medicinska sestra Zdravstvenega doma Lenart

MESAREC Inge, dipl. m. s.

namestnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo Zavoda Hrastovec

Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s.

vodja zdravstvene nege in oskrbe Doma Danice Vogrinec Maribor

mag. Tatjana Ribič

strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe v Sončnem domu

WIGELE Liljana, dipl. m. s.

vodja zdravstvene nege in oskrbe Doma starejših Tezno

HREN Alma, univ. dipl. org.

vodja Službe zdravstvene nege in oskrbe Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

ŠPES Brigita, dipl. m. s.

glavna medicinska sestra Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica

doc. dr. STRIČEVIĆ Jadranka

 

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov O društvu Organi društva Vabljeni člani

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro