DMSBZT Maribor

Kodeks etike

E-pošta natisni PDF
  Kodeks etike
 

Kodeks etike medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije.
Mednarodni kodeks etike
za babice.

Vsak dan sprejemamo različne etične odločitve, vendar običajno ne razmišljamo, ali se odločamo na osnovi kakšnih posebnih teorij oziroma načel. Izbiramo, presojamo in ravnamo po svojih vrednotah, čeprav etika vključuje več refleksije in utemeljevanja.
Beseda etika izhaja iz grške besede ethos, kar pomeni značaj, dostojanstvo. Moralno izhaja iz latinske besede moralis, kar pomeni navado, običaj. Obe besedi pomenita navado, osnovni način ravnanja, ki ni samo običajen, ampak tudi pravilen(1).

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je na skupščini v letu 2005 sprejela dopolnjen Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in prevod Mednarodnega kodeksa etike babic. Kodeks etike ima namen, da pomaga medicinskih sestram, babicam in zdravstvenih tehnikom pri oblikovanju etičnih vrednot ter je vodilo in spodbuda pri izvajanju zdravstvene in babiške nege.

Za medicinske sestre, ki šele stopajo v poklic, služi kot opora pri oblikovanju lastnih moralnih stališč, kot vir znanja in refleksije. Za vse, ki so že v poklicu, pa služi kot osnova za etično presojo svojega dela(2).

Upoštevanje določb Kodeksa etike je obvezno za vsako medicinsko sestro, babico in zdravstvenega tehnika.


PRILOGE
Uporabljena in priporočena literatura:
1 Tschudin V. Etika v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy, 2004: 37.
2 Živič Z. Kodeks etike medinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v luči zdravstvene nege. V: Zdravstvena nega v luči etike. Klemenc D. et all (ur.). Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2003: 324.
 

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov Kodeks etike

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro