DMSBZT Maribor

Obravnava pacientov, ki so v procesu zdravstvene obravnave težavni

E-pošta natisni PDF

DMSBZT Maribor v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji vabi na strokovno izpopolnjevanje z učno delavnico z naslovom: OBRAVNAVA PACIENTOV, KI SO V PROCESU OBRAVNAVE TEŽAVNI, ki bo potekala v sredo, 24. maja 2017 v prostorih društva (ul. Heroja Jevtiča 5 Maribor).

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji že dolgo opozarja, da se nad zdravstvenimi delavci stopnjujeta tako psihično kot fizično nasilje, ki se med seboj prepletata. Medicinske sestre in zdravniki preživijo največ časa v neposrednem stiku s pacienti in njihovimi bližnjimi, zato so znotraj zdravstvenega tima najbolj izpostavljeni nasilnim dogodkom. Poklic medicinske sestre pa se po tujih podatkih, žal, uvršča v sam vrh poklicev, ki so izpostavljeni nasilju, tudi fizičnemu, takoj za policisti in varnostniki.

Problematiko nasilja nad zdravstvenimi delavci je potrebno obravnavati resno. Z varnostjo zaposlenih na delovnih mestih v zdravstvu skrbimo tudi za večjo varnost pacientov.

Vsebina:

- Vidik varnosti zdravstvene obravnave

- Dejavniki tveganja za nasilno vedenje

- Deeskalacijske tehnike komunikacije

- Izvedba delavnice (igra vlog) iz komunikacijskih spretnosti pri obvladovanju nasilnega vedenja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je za člane društva brezplačen. Za člane drugih regijskih društev znaša 40 EUR, za nečlane Zbornice – Zveze kotizacija znaša 80 EUR. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitev v odmoru. Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT Maribor, številka 0451 5000 0111 670, sklic 00 95, pri Nova KBM d. d., po izdanem računu.

V primeru, da je plačnik kotizacije delodajalec, mora udeleženec ob registraciji predložiti urejen potni nalog.

 

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave in dodatne informacije:

Na izobraževanje se prijavite preko prijavnice na spletni strani društva www.dmsbzt-mb.si, PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE, do zapolnitve prostih mest.

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavo.


Mag. Brane Bregar,               Ksenija Pirš,

predsednik strokovne sekcije, l. r.      Predsednica društva, l. r.

 

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov Izobraževanja Strokovna izpopolnjevanja Obravnava pacientov, ki so v procesu zdravstvene obravnave težavni

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro