DMSBZT Maribor

Izobraževanje

V Društvu aktivno uvajamo spremembe, ki so stalnica sodobnega življenja. Zavedamo se, da vstopamo v družbo znanja, torej v družbo, kjer bo osnovni vir znanje in kjer bodo nosilci znanja odigrali ključno vlogo, zato vzpodbujamo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje sleherne medicinske sestre, babice in zdravstvenega tehnika.

Projekti, ki jih organiziramo so namenjeni strokovnemu izpopolnjevanju izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Strokovna izpopolnjevanja organiziramo z namenom, da medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom nudimo tista znanja in vedenja, ki jih potrebujejo na svojem delovnem mestu in izven njega, ko prihajajo v stik z ljudmi. Organiziramo strokovne ekskurzije, pohodništvo in druge aktivnosti s katerimi želimo spodbujati in krepiti pripadnost, ter dobro medsebojno sodelovanje.

Vseživljenjsko izobraževanje je imperativ sodobnega časa in ima poseben pomen v zdravstveni in babiški negi. Zavedamo se, da pridobljeno znanje, ki si ga posameznik pridobi ni dovolj. Potreben je prenos na druge. S tem dobimo novo kakovost. Pa tudi to še ni dovolj. Znanje moramo biti sposobni uporabiti. V Društvu spodbujamo management zdravstvene in babiške nege, da se spirala znanja, kot nova paradigma prenosa znanja uvaja v zdravstvene in socialne zavode.

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov Izobraževanja

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro