DMSBZT Maribor

Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi - utrinek s seminarja z učno delavnico

E-pošta natisni PDF

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih Maribor je v mesecu juniju organiziralo v sodelovanju s podjetjem Elite iz Ljubljane seminar z učno delavnico na temo Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi. Seminar z učno delavnico je vodila gospa Majda Šavko, profesorica andragogike, ki ima dragocene izkušnje pri vodenju učnih delavnic o čustveni inteligenci.

Namen delovanja Društva je združevanje in skrb za strokovni razvoj s ciljem izboljšati kakovostno obravnavo pacientov in graditve osebnostne podobe - poklicnih vrednot izvajalcev zdravstvene in babiške nege.

Društvo sledi svoji viziji delovanja, saj se zaveda pomena razvoja sodobne zdravstvene in babiške nege za dobrobit pacientov in ga podpira v največji možni meri. Sledimo filozofiji »učečega se društva« za katerega je značilno, da neprestano pridobiva, ustvarja in transformira znanje ob stalnem spreminjanju načina odzivanja in delovanja. Pridobljeno znanje, ki si ga posameznik pridobi, ni dovolj. Potreben je prenos na druge. S tem dobimo novo kakovost. Pa tudi to še ni dovolj. Znanje moramo biti sposobni uporabiti. Slednje nam omogoča spirala znanja.

Vseživljenjsko izobraževanje je imperativ sodobnega časa in ima poseben pomen v zdravstveni in babiški negi. Znanje je danes konkurenčna prednost tako za posameznika kot za organizacijo in družbo nasploh. Če imamo znanje, smo korak pred konkurenco ali se lahko z njo primerjamo. Posebej še to velja za novo znanje, ki je sad tako raziskovanj kot ustvarjalnosti.

Čustvena inteligenca je bistvena sestavina uspešnosti in zadovoljstva pri delu. Zavedanje in nadzorovanje lastnih čustev in dojemljivost za občutke drugih pomembno vplivata na kakovost dela in življenja. Naša čustva so zelo inteligentna in koristi čustvene pismenosti so večplastne. V eksplozivni fazi se ne odzivamo več nagonsko. Sami izberemo svoj odziv. Stabilna čustvena drža nam prinese notranji mir in ustvarjalno medsebojno sodelovanje. Ko se naučimo vrednotiti svoja čustva in delati z njimi, je skoraj tako, kot bi se na novo rodili; naši odnosi postanejo kakovostnejši, pri delu smo bolj motivirani in učinkoviti. Čustva igrajo pomembno vlogo v človekovem življenju. So način spoznavanja samega sebe in predstavljajo vez med nami in svetom, ki nas obdaja. Ko se naučimo razpoznati svoja čustva, se naučimo veliko o sebi.

Na seminarju z učno delavnico smo spoznali, kako upravljati sebe (pomen zavedanja čustev, kako pridemo v stik s svojimi čustvi, pomen obvladovanja čustev - s poudarkom na jezi in strahu, vpliv prepričanj na naše čustvene reakcije in doživljanje sveta in razvijanje zaupanja vase, utrjevanje pozitivne samopodobe) in uporabo čustvene inteligence pri delu s pacienti (razvijanje znanja o medsebojnih odnosih, kaj ustvarja odnos, kako analizirati odnos,  kako komunicirati na primerni ravni in uporaba tenkočutnosti in pomen dobrega stika za uspešno komunikacijo).

V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor dajemo pri izobraževanju in usposabljanju izvajalcev zdravstvene in babiške nege velik poudarek na kakovosti usposabljanja, zato vsak projekt analiziramo na podlagi evalvacijskih vprašalnikov, ki jih anonimno izpolnijo udeleženci. Analiza seminarja je pokazala, da so bili udeleženci izredno zadovoljni s seminarjem in učno delavnico in da si želijo na tem področju še pridobiti novih znanj. Predlogi, pripombe in pohvale nam pomagajo in nas usmerjajo v nenehno izboljševanje.

V prihodnje želimo v Društvu razvijati raziskovalno delo v stroki, doseči samostojnost in odgovornost za zdravstveno in babiško nego ter vstopiti v partnerski odnos s sodelavci drugih strok. Naj nas vodi star latinski rek - Z znanjem zmagujemo!

ci1
Predavateljici gospa Majda Šavko (levo) in gospa Klara Ramovš (foto: BM Kaučič, 2006)
 
ci2
Udeleženci seminarja Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi (foto: BM Kaučič, 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Boris Miha Kaučič

 

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov Aktualno Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi - utrinek s seminarja z učno delavnico

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro