DMSBZT Maribor

Nagovor

E-pošta natisni PDF
Spoštovane medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki!

Živimo v sodobni družbi, razpravljamo o pozno moderni, pridružuje se pompozna retorika o rasti in ekonomskem razvoju, ki v ljudeh spodbuja tekmovalnost in potrebo po samoohranjanju v izrazito tržni, informacijski družbi.

Uspehi znanosti in tehnologije so prav gotovo najpomembnejši razlog materialnega napredka. Človeško prizadevanje in iskanje smisla je usmerjeno v pričakovanje takojšnje zadovoljitve, nestrpnost je spremljevalka življenja, ki ga živimo v neprestani konkurenčnosti s tem in onim. Pogosto se zdi, kot da sta sodelovanje in medsebojna soodvisnost sinonim neuspešnih, nesamostojnih posameznikov.

Življenje je organizirano tako, da zahteva najmanjšo neposredno odvisnost posameznika od soljudi, hotenje po neodvisnosti kot da je univerzalno. Danes je resnično mogoče biti mnogo bolj neodvisen kot kdajkoli prej.

Ob svojem vsakdanjem delu z ljudmi, včasih tudi s samim s seboj ali s svojimi najbližjimi  pa opažamo, da se pri ljudeh pojavljavljajo nenaklonjenost, odtujenost, osamljenost.

Občutek povezanosti in pripadnosti, ki je, tako kaže, pomirjajoča značilnost manj premožnih družb, kljub dejstvu, da milijoni ljudi živijo tesno drug ob drugem, ostaja želja ali skrito hrepenenje sodobnega človeka.

Srečujemo se z nesrečnostjo, napetostjo, opravka imamo z boleznimi, ki so povezane s stresom. Nesorazmerno poudarjanje zunanjega napredka je povezano z duševnimi stiskami, razrvranostjo in nezadovoljstvom.

Premoremo malo vere in zaupanja v sočloveka, v pripravljenost drugih, da bodo storili, kar je prav.

Po svojem poklicnem poslanstvu smo strokovnjaki na področju, ki kliče po etiki skrbi in sočutju. Nemara je to naš poklicni izziv v prihodnje?

V sodobnem, znanstveno in tehnološko razvitem, stehniziranem družbenem okolju, v sistemu zdravstvenega varstva, v odnosu do pacientov in njihovih svojcev, temeljimo na spoštovanju in razumevanju potreb in občutkov soljudi na preprosti človeški in profesionalni ravni. Pomislimo na sposobnost vživljanja v druge in na profesionalen odnos, ki gradi sodelovanje namesto usmiljenja, partnerstvo namesto avtoritete in razdalj, zagovorništvo in zdravstveno vzgojiteljsko vlogo strokovnjaka zdravstvene in babiške nege na vseh področjih, v družbi nasploh.

S svojim delom pomembno vplivamo na zdravje ali zdravljenje soljudi, govorimo o zdravju, največji vrednoti v življenju. Soustvarjamo jamstvo pacientu, ki naj sodeluje v strokovni in optimalni obravnavi. Kdo bi se v vlogi pacienta temu lahko odrekel?

Kdo bi se temu lahko preprosto odrekel v vlogi človeka? Odrečemo se lahko vsemu drugemu- religiji, ideologiji, modrosti, vendar se ne moremo izogniti potrebi po ljubezni in sočutju.

Zato, spoštovane kolegice in kolegi, še naprej, z zaupanjem vase, verjemite, sočutje daje pomen človeškemu življenju. Ko smo sprejeli vlogo strokovnjaka zdravstvene in babiške nege, smo v svoje življenje sprejeli tisto, kar nekateri vztrajno iščejo vse svoje življenje.

Bližino in priložnost, humano, preudarno sodelovanje v najrazličnejših trenutkih človeškega življenja, ki se rojeva, ki se izteka, ki omahuje in upa, edinstveno poslanstvo prepoznavnih in nepogrešljivih strokovnjakov, ki jih bo v prihodnje premalo za vse, ki nas bodo potrebovali.


Ksenija Pirš, dipl.m.s.
 

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov Aktualno Nagovor

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro